Gressvikspeiderne / Forsiden
Nord 2017 - betaling for flyreise
Fakturaen for flyreisen har kommet og de endelige flytidene også. Her er informasjon om betalingsfrist og flytider...
Vi flyr fra Torp flyplass lørdag 1/7 kl 12.50.
Det betyr at vi drar fra menighetssenteret med buss på morgenen.

Vi drar fra Bodø lørdag 8/7 kl 04.40
som betyr at vi kommer til menighetssenteret med buss rundt frokosttider.

Flybillettene har blitt noe dyrere enn først antatt, dette på grunn av endringer i markedet. Men, gruppa/kretsen sponser hver speider/rover med kr 600,- til reisen og buss til og fra flyplassen slik at netto å betale for reise blir under de 3.000,- som tidligere er antatt.
  • Å betale: kr 2700,-
  • til konto 1121 20 15778 (Gressvik speidergruppe) 
  • Betalingsfrist 15/6.

Husk å merke betalingen med speiderens/roverens navn og Nord 2017.