Gressvikspeiderne / Forsiden

Velkommen til Gressvik speidergruppe

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon som består av over 20 000 medlemmer. Medlemmene er organisert i ca 500 lokale speidergrupper. Bor du på Gressvik eller et annet sted i Onsøy er vi din lokale speidergruppe.

---

Informasjon til medlemmer finnes på siden til hver enkelt enhet. Eventuell felles medlemsinformasjon vises her... 
--- 

Dugnad Tredalen

ALTERNATIV DUGNAD - HVALER:

Vi har færre vakter under Fredrikstad Cup enn tidligere år og trenger derfor noe mer dugnadsinntekter i år. Vi har fått en dugnad på Tredalen på Vesterøy. For dem som ikke kunne eller fikk mulighet til å stille på pinsedugnaden på Hurrød skole er dette en fin måte å bidra på! Datoer: 18, 19, og 20.mai.

 


17.mai

Informasjon ang dugnad på 17.mai og forberedelser til den store dugnadsdagen finner du her...


Dugnad

I Gressvik speidergruppe har vi i flere år bare hatt én dugnad for foreldre i løpet av et år. Den dugnadsinnsatsen dere hjelper oss med da, gir speidergruppa mulighet til å drifte speideren i et år og gi gode speideropplevelser for speiderne våre.

Her kommer viktig informasjon om årets dugnad:

  • Vi trenger fler folk til å stille
  • Dugnadsliste for Fredrikstad Cup
  • Generelt litt mer info om dugnad