Litt mer om speiding i NSF og vår speidergruppe

Formålsparagrafen vår:

"Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven."

I 2014 vedtok speiderforbundet vårt en plan for de neste 10 årene. I den planen har man lagt vekt på 3 hovedelementer...

Speidere vil ut

Speidere er nysgjerrige og utforskende, de vil ut av komfortsonen og bli utfordret. Speidere vil ut i naturen og oppleve nye ting, ut i verden og møte andre mennesker, både speidere og andre.

Speidere vil ut i samfunnet og gjøre en forskjell. Å ville ut er mer enn å gå ut av døren, det handler om å utvikle seg selv – alene og sammen med andre. Speidermetoden er den gode rammen for dette: "Learning by doing"!

 

Patruljen tar ansvar

Ved å være i en patrulje lærer speidere seg å ta vare på hverandre, og å ta ansvar for fellesskapet. I patruljen utvikler speiderne seg personlig, opplever medbestemmelse og lærer å lede og bli ledet av andre.

Det er mange utfordringer med å la speidere, allerede fra barneskolealder, samarbeide i patruljer uten særlig voksen innflytelse. Til tross for at det i blant virker som litt "ute av kontroll" mener vi det er viktig å gi barn ansvar og tillit. Speiderlederne er uansett aldri langt unna!

 

Speiding når flere

I speideren skal barn og unge få unike opplevelser. De får utvikle seg etter erfaring, kunnskapsnivå og evner innenfor trygge rammer. Vår metode – speidermetoden – er vår oppskrift for å skape selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Vi har en bredde i aktivitetene og en kompetanse som samfunnet etterspør, og dette vil vi dele med flere! 

---

Har DU lyst til å prøve speiding? Ta kontakt med oss!