Om oss

Gressvik speidergruppe ble startet i 1979 og er en del av Norges speiderforbund.

Vi er mye mer enn en friluftsorgaisasjon, men vi liker å være mye ute. Derfor er mye av de ukentlge aktivitetene våre lagt til speiderplassen ULVESLETTA i Trondalen. I tillegg har vi tilhold i Gressvik Menighetssenter når vi er innendørs.

Speidergruppa er delt inn i tre hovedenheter som styres av et valgt gruppestyre.

Våre enheter:

  • Småspeiderne: 2.-4.klasse
  • Troppen: 5.-10.klasse
  • Roverne: Fra 10.klasse
Kontaktpersoner

Gruppeleder: Per Øyvind Iversen
E-post: macofil@me.com 
Mobil: 90 73 11 95  

Småspeiderleder: Kristoffer H. Iversen
E-post: kristo-i@online.no
Mobil: 91 56 00 96 

Troppsleder: Anders B. Gundersen
E-post: abg@bright.no 
Mobil: 90 11 11 17

Roverlagsleder: Thomas B. Gundersen
E-post: thomaserbest2001@online.no 
Mobil: 97 67 33 06

Litt mer om speiding i NSF og vår speidergruppe

Formålsparagrafen vår:

"Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven."

I 2014 vedtok speiderforbundet vårt en plan for de neste 10 årene. I den planen har man lagt vekt på 3 hovedelementer...


gressvikspeiderne.net | Design: Maja Sofie Pettersen | Webredaktør: Morten Pettersen | Sponsor/CMS: www.ipb.no 

Litt mer om speiding i NSF og vår speidergruppe

Formålsparagrafen vår:

"Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven."

I 2014 vedtok speiderforbundet vårt en plan for de neste 10 årene. I den planen har man lagt vekt på 3 hovedelementer...