Om oss

Gressvik speidergruppe ble startet i 1979 og er en del av Norges speiderforbund.

Vi er mye mer enn en friluftsorgaisasjon, men vi liker å være mye ute. Derfor er mye av de ukentlge aktivitetene våre lagt til speiderplassen ULVESLETTA i Trondalen. I tillegg har vi tilhold i Gressvik Menighetssenter når vi er innendørs.

Speidergruppa er delt inn i tre hovedenheter som styres av et valgt gruppestyre.

Våre enheter:

  • Småspeiderne: 2.-4.klasse
  • Troppen: 5.-10.klasse
  • Roverne: Fra 10.klasse
Kontaktpersoner

Gruppeleder: Anne-Sofie Hjørnerød
E-post: anne.s@online.no
Mobil: 99 28 10 69  

Småspeiderleder: Fredrik Ofstad Jensen
E-post: fjensen91@gmail.com
Mobil: 99 39 71 19

Troppsleder: Morten Pettersen
E-post: mp@hotmail.no  
Mobil: 92 85 09 36

Roverlagsleder: Kristoffer Iversen
E-post: kristo-i@online.no 
Mobil: 91 56 00 96

Litt mer om speiding i NSF og vår speidergruppe

Formålsparagrafen vår:

"Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven."

I 2014 vedtok speiderforbundet vårt en plan for de neste 10 årene. I den planen har man lagt vekt på 3 hovedelementer...


gressvikspeiderne.net | Design: Maja Sofie Pettersen | Webredaktør: Morten Pettersen | Sponsor/CMS: www.ipb.no 

Litt mer om speiding i NSF og vår speidergruppe

Formålsparagrafen vår:

"Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven."

I 2014 vedtok speiderforbundet vårt en plan for de neste 10 årene. I den planen har man lagt vekt på 3 hovedelementer...