Gressvikspeiderne / Ulvesletta
Ulvesletta - speiderplassen i Trondalen

Ulvesletta er Gressvikspeidernes tumleplass i "vår egen skog". Gressvikmarka mellom Trondalen og Sprinklet er på mange måter vårt hjem, og bare noen få minutters gange fra idrettsanlegget ligger leirplassen vår - Ulvesletta.

Området tilhører Fredrikstad kommune og vi har fått lov til å benytte plassen til våre speideraktiviteter. Til gjengjeld har vi lovet å stelle pent med området.

"Gapahuken" på Ulvesletta ble bygget på dugnad i 2004/2005 og gjør at vi kan samle speiderne våre under tak hele året, men likevel være ute. Her er det romslig og plass for både aktiviteter, matlaging og overnatting. Med denne plassen blir speiding hva det skal være: Friluftsliv hele året.

Kan man leie Ulvesletta?

I løpet av året får vi mange henvendelser om å leie Ulvesletta til bursdager, foreningsaktiviteter eller firmasamlinger. Vi leier ikke ut plassen - men den kan lånes! 

Vi har ikke noe utleiesystem og tar ikke noe ansvar for å organisere utlån av Ulvesletta, men vi har noen retningslinjer som vi ber om at folk respekterer:

  • Ulvesletta er tilrettelagt av speiderne for å drive speideraktiviteter. Våre arrangementer har dermed prioritet. I ukedagene er mandag og tirsdag ettermiddag/kveld faste speidertider. I tillegg har vi noen helger på stedet i løpet av året.
  • Ønsker du å benytte Ulvesletta til et tidfestet arrangement kan vi ikke gi noen garantier, men vi kan notere oss arrangementet og sjekke ut at det ikke kolliderer med våre eller andres ønsker om å bruke plassen.
    • Send en mail til oss og sjekk i god tid. Kontaktinformasjon finner du her. Enhetslederene noterer i sine kalendere.
  • Speidere eller andre som har meldt fra om sitt arrangement til oss har prioritet fremfor tilfeldige turgåere eller grupper som ikke har meldt fra på forhånd. Vi kan altså ikke garantere at det ikke er folk på plassen når noe skal arrangeres, men med sunt folkevett går dette som regel veldig bra.  

Når du besøker Ulvesletta ber vi om at du har med din egen ved og at rydder etter deg og tar med din egen søppel hjem.

Respekter reglene for båltenning i skog og mark! Dersom du fyrer bål i ildstedet i gapahuken, så vær uansett forsiktig, spesielt når gresset på taket er tørt.