Gressvikspeiderne / Forsiden
Pizzalodd - dugnad for alle
Vi har én obligatorisk dugnad for alle hvert år, for å skaffe penger til aktivitetene våre. I år som i fjor gjennomfører vi pizzalotteri som alle medlemmer må bidra med. Fordelen med dette er at man kan gjøre innsatsen når man selv kan, og det blir jevnt fordelt arbeid på alle.

Her følger viktig info...

Utdeling:
• Mandag 4/3 fra kl 18.15-20.00. på menighetssenteret.
• Tirsdag 12/3 fra kl 17.45-19.30. på menighetssenteret.
• ALLE ENHETER (både småspeidere, tropp og rovere) kan komme innom og hente sin konvolutt en av de dagene.

Hvem dette gjelder for:
Gjelder for alle medlemmer. 1 "lotterikonvolutt" pr familie/husstand.

Betaling:
Vi foretrekker om dere kan betale kr 600,- kontant eller med VIPPS når dere henter konvolutten, dette gjør arbeidet enklere for oss i ettertid.

Da selger dere loddene og leverer ut til vinneren når dere er ferdig solgt og beholder inntektene.

Innbetalingen merkes "pizzalodd speiderens navn".