Gressvikspeiderne / Småspeiderne
Tur til Universeum

Bli med på tur til Universeu. Her finner du mer info om påmelding, pris, tid, sted osv

Tid:16 april. 2016

Sted:Universeum Göteborg.

Oppmøte: kl. 08.00 på Gressvik Menighetsenter

Hjemreise: Vi er tilbake på Menighetsenteret ca kl 17.30 (endelig tidspunkt for hjemreise vil komme på SMS)

Transport: Speideren leier minibuss til Göteborg. Om vi blir mange er det mulig noen ledere også kjører private biler.

Mat: Alle småspeiderne har med egen matpakke. Den spiser vi utenfor.

 

Pris: 350 kr

Betales til Gressvikspeiderne, konto nr. 1121 20 15778,  

(Husk å oppgi navn på speider + Universeum) 

 

Påmelding:Melding Til Fredrik Jensen innen 9 April. (99397119)

Betaling må være på plass innen 12.April.