Gressvikspeiderne / Småspeiderne
Oppstart 2017
Småspeider'n starter opp tirsdag 24. januar...

Sted: Menighetsenteret

Tid: kl. 1800 - 1930

Vi sees!

Hilsen lederne.