Gressvikspeiderne / Småspeiderne
Overnattingstur vår 2017
5.-6. mai drar småspeiderne på overnattingstur!
For mer informasjon se vedlagte dokument. Håper mange kan være med, hilsen lederne!
Last ned: Tur 5 6 mai 2017