Gressvikspeiderne / Troppen
Dugnad 16. og 17.mai

17.mai er den store dugnadsdagen for dem som vil spare penger til store turer og leirer. Troppen skal på fjell-leir i sommer, neste år skal noen til Amerika på Jamboree, og roverne planlegger en tøff tur på høsten som det vil bli egenandel å betale på.  

Vi trenger en stor gjeng for å sørge for at det blir orden på 17.maitoget og kiosksalget i kirkeparken. 

Les dette og send mail eller ring oss innen 20.april....

Denne dugnaden registreres de timene hver familie jobber, og man får økonomisk støtte til store leirer basert på innsats!  En skikkelig dugnadsinnsats gir veldig godt bidrag til disse opplevelsene!

Send en epost til Morten, mp@hotmail.no, innen 20.april og gi beskjed om hvem i din familie som kan jobbe. Du kan alternativt ringe eller sende sms. Vi fordeler oppgaver og gir tilbakemelding etter noen dager.

Her er oppgavene:

  1. 15.mai: Pakke utstyr/forberedelser. Oppmøte på menighetssenteret kl 18.30. Har du bil og tilhenger så gi beskjed om det også. Ca 3 timer
  2. 16.mai: Rigge opp telt etc i Kirkeparken. Oppmøte i Kirkeparken ca kl 16.30. Ca 2 timer
  3. Rigge og få igang utsalget på 17.mai morgen. Her er det diverse utstyr og mat som skal hentes på morgenen og noen kan møte direkte i kirkeparken. Detaljene avtaler vi når vi vet hvem som stiller opp. Fra ca kl 0830 på morgenen.
  4. Jobbe med salg, kaffekoking, grilling o.l. i kiosken. Vi holder på fra ca kl 10 og frem til ca 1630. Gi beskjed om når (ca fra til klokkeslett) dere jobber. 
  5.  Togvakt, barnetog. På Tollbodplassen og noen steder rundt Kirkeparken: Fra ca kl 10.30.
  6. Togvakt folketoget. På Tollbodplassen og noen steder rundt Kirkeparken: Fra ca kl 15.00.
  7. Rydding i Kirkeparken og avsluttende tømming av utstyr på Menighetssenteret. Fra ca kl 16.00 i Kirkeparken.

Vi trenger desidert mest folk til å jobbe med salg og matlaging i Kirkeparken fra ca kl 11 og frem til kl 16, men alle oppgavene skal jo gjøres. Ryddejobben er ofte den minst populære, men den må gjøres.

17.mai er familiedag for alle, men vi oppfordrer til at man strekker seg litt lenger for å bidra på dette. Det er en ganske stor jobb som går veldig lett dersom vi er mange!

--

Har du spørsmål så er det bare å ringe!

//Morten