Gressvikspeiderne / Troppen
Informasjonsmøte og betaling, SOMMERLEIR 2019

Til alle dere som er påmeldt til sommerens regionsleir på Kragenes! Her kommer informasjon om betaling og informasjonsmøte om leiren...

Betaling:

De fleste har husket å betale forskuddet på kr 500,-.
Leiren koster totalt kr 2.300,- pr deltager, så da gjenstår kr 1.800,-  å betale.
Dersom du har glemt å betale forskuddet ber vi om at du betaler inn hele beløpet nå!

  • Betalingsfrist: Mandag 17.juni
  • Konto: 1121.65.27072
  • Merk betalingen med speiderens navn

Takk for at du overholder betalingsfristen!

Informasjonsmøte:

Mer detaljert informasjon angående reisetider, besøk på leiren, pakkeliste osv får du på informasjonsmøte for deltagere og foresatte.

  • Tid: Tirsdag 11.juni kl 18.30
  • Sted: Gressvik menighetssenter

Vaksinasjon mot flått:

Verken vi eller leiren stiller noen krav om vaksinasjon, men vi ønsker å informere om at helsemyndighetene anbefaler  vaksinasjon mot flått (TBE-vaksine) når man ferdes mye i skog og mark i det området leiren skal være.

Vi vil ha fokus på det under leiren og minne barna på å sjekke og evt hjelpe dem og sjekke om de har fått flåttbitt, men klarer ikke å forhindre at det skjer. Vi oppfordrer derfor til at dere leser dette og tar stilling til evt vaksine