Gressvikspeiderne / Troppen
Info til Gaupe ang NM

NM i speiding nærmer seg for Gaupene fra Gressvik. Les denne informasjonen nøye og vær pakket og klar på fredag 10.juni...

  • Foreldre og speidere: Les Deltakerinfo2 NM Gaupe nøye! Det er viktig at dere følger instruksjonene til punkt og prikke :-)
  • Speidere: Les Info om program og patruljedrift. Dette er nyttig info til dere som skal delta. 
  • Foreldre: Helsekort MÅ skrives ut, fylles ut og leveres på fredagen når speiderne reiser. Har du mulighet så skan gjerne utfylt skjema på forhånd eller ta et bilde med mobilen. Send til Anders: mobil 90111117 eler epost abg@bright.no.
  • Foreldre: Hvis det ikke er ønskelig at det tas bilde av barna deres må dere fylle ut skjemaet under og levere det ved avreise. (Vi tror arrangøren ønsker færrest mulig slike)

Kontaktperson for spørsmål før eller under NM: Anders, mobil 90111117

Vi ønsker Gaupe lykke til i NM! Gjør deres beste og ha det veldig, veldig morsomt!