Gressvikspeiderne / Troppen
Klatring - egenerklæring og betaling
Er du påmeldt til klatring på grensen? Her er info om betaling og egenerklæring...

egenerklæring må fylles ut:

Alle som skal være med å klatre førstkommende lørdag må fylle ut egenerklæringsskjema som skal signeres av foresatt. Last ned skjema under og lever signert skjema ved oppmøte. Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut hjemme må skjema fylles ut og signeres ved oppmøte.

Betaling:

Vi ber om at egenandel kr 200,- betales innen lørdag. Merk betalingen med speiderens navn

  • Vipps: Gressvik speidergruppe #11516
  • Bank: Konto 1121.65.27072