Gressvikspeiderne / Troppen
Knutemerke

23. og 30.oktober er det troppsmøter på menighetssenteret. Knutemerke står på programmet, og det er viktig at du kommer begge dagene for å få med deg det du trenger for å få et merke til speiderskjorta!

Vanlig tid, kl 18.30-20.00