Gressvikspeiderne / Forsiden
Viktig info til alle medlemmer

Vi har én obligatorisk dugnad for alle hvert år for å skaffe penger til aktivitetene våre. De siste årene har dette vært vakthold på Hurrød skole under Fredrikstad Cup i pinsen. I år har vi valgt å ta fri i pinsen!

I steden kjører vi et pizzalotteri som alle medlemmer må bidra med. Fordelen med dette er at man kan gjøre innsatsen når man selv kan og det blir jevnt fordelt arbeid på alle.

Her følger viktig info - og du må selv ta ansvar for å delta....

Utdeling:

MANDAG 8.MAI er det informasjonsmøte i troppen.
I den forbindelse starter vi med utdeling av "lotterikonvolutter" kl 18.15 på menighetssenteret.
(Vi er der frem til ca kl 20, så det er muligheter litt senere også...)

ALLE ENHETER (både småspeidere, tropp og rovere) kan komme innom og hente sin konvolutt den dagen mellom kl 18.15 og 18.45.

Hvem dette gjelder for:

Gjelder for alle medlemmer.
1 "lotterikonvolutt" pr familie/husstand.

Betaling:

Vi foretrekker om dere kan betale kr 600,- kontant eller med VIPPS når dere henter konvolutten.
Da selger dere loddene og leverer ut til vinneren når dere er ferdig solgt og beholder inntektene.

Om dere synes 600,- er for mye henter dere konvolutt innbetaler kr 600,- til konto 1121.65.27072 innen 20.juni.
Innbetaling merkes "pizzalodd speiderens navn"


 Spørsmål:

Har du spørsmål, kontakt Anne Sofie, mobil 99281069