Gressvikspeiderne / Troppen
Mandag 12.juni

Det var opprinnelig satt opp mulig infomøte om landsleir 12.juni. Dette er avlyst og flyttet til 21.juni. Se egen artikkel om det. Det er heller ikke vanlig speidermøte 12.juni.

MEN, husk innlevering av utstyr som skal sendes til NORD!! Se her

God sommerdag :-)